INNOTEX SD

Charakteristika produktu

  • INNOTEX SD je určen pro laminaci na spodní část povrchově upravovaných ocelových plechů určených pro výrobu střešního a stěnového pláště budov, zejména skladů a zemědělských budov bez tepelné izolace.

Funkce

  • INNOTEX SD zamezuje kondenzaci vodních par na chladném vnitřním povrchu ocelového pláště a následnému odkapávání zkondenzované vodní páry na podlahu budovy a poškození nebo znehodnocení skladového materiálu a vnitřního vybavení, případně korozi nosné konstrukce.
  • Nejpoužívanějším způsobem omezujícím následky kondenzace vodních par na stěnách budov je laminace netkané textilie na vnitřní stranu pláště budov. K tomu se používá samolepící netkaná textilie na bázi polyesterového vlákna. Tato textilie má vysoké adsorbční schopnosti až 800 g/m2 dle gramáže použité textilie

Složení

  • INNOTEX SD je na povrch pláště budovy ukotven pomocí nanesené vrstvy hotmeltového lepidla.
  • INNOTEX SD splňuje požární bezpečnostní předpisy zařazením do třídy hořlavosti A2.
  • INNOTEX SD pak také zlepšuje akustiku uvnitř budovy a snižuje hluk způsobený padajícím deštěm.
  • Je nutné však mít na zřeteli taktéž negativní vlastnosti použité netkané textilie a tou je zejména vzlínavost (kapilarita) vody při styku s netkanou textilií. To může mít za následek vzlínání vody v místech překrytí plechů.

Specifikace

  • Specifikace nabízených produktů pod označenímINNOTEX STOP DRIP
Název produktuGramáž textilu g/m2Adsorbční schopnost ml/m2
INNOTEX SD 9595500 – 560
INNOTEX SD 110110600 – 650

Certifikáty

Jsme držiteli protokolu o klasifikaci výrobku