INNOFOL SD

Charakteristika produktu

 • Výrobek je určen pro laminaci na spodní část povrchově upravovaných ocelových plechů určených pro výrobu střešního a stěnového pláště budov, zejména skladů a zemědělských budov bez tepelné izolace.
 • Zamezuje kondenzaci vodních par na chladném vnitřním povrchu ocelového a poškození nebo znehodnocení skladového materiálu a vnitřního vybavení případně korozi nosné konstrukce.

Funkce

 • Nabízí inovativní způsob zamezení DRIP EFEKTU na stěnách budov použitím fólie se speciální povrchovou úpravou která zastaví tvorbu kondenzátu.
 • Na povrch fólie INNOFOL STOP DRIP je nanesena vrstva speciálního laku obsahující přísady, které mají schopnost modifikovat jeho fyzikálně mechanické vlastnosti. Výsledkem této úpravy povrchu je dosažení jeho hydrofility, která zamezí kondenzaci vody na jejím povrchu.

Složení

 • K aplikaci fólie lze použít stejné zařízení, jako pro tradiční antikondenzační membránu
  Použitím inovativní technologie jsme dosáhli eliminace problémů při použití konvenční antikondenzační textilie.

Hlavní výhody použití produktu

 • INNOFOL SD na rozdíl od konvenční antikondenzační textilie nezpůsobuje vzlínání kondenzátu v oblastech překryvů plechů. V těchto místech není nutné vzlínání kondenzátu eliminovat nátěrem lakem, fyzickým odstraněním, nebo opálením plamenem.
 • INNOFOL SD eliminuje pracné dodatečné úpravy které mohou způsobit poškození povrchové úpravy plechu, které zvyšuje riziko urychlení koroze vlivem působení kondenzátu, který zejména u zemědělských staveb pro ustájení dobytka obsahuje velmi agresivní NH4OH.

INNOFOL STOP DRIP ZAMEZUJE VZLÍNÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

 • INNOFOL SD nepracuje na principu adsorpce vznikajícího kondenzátu do struktury textilu. Kondenzát obsahuje mimo vody i agresivní NH4OH urychlující korozi plechu.
 • INNOFOL SD neumožňuje množení bakterií vlivem neporézní struktury výrobku ke kterému dochází při aplikaci konvenční antikondenzační membrány.
 • INNOFOL SDV neumožňuje vznik a uchovávání plísní vlivem neporézní struktury výrobku ke kterému dochází při aplikaci konvenční antikondenzační membrány.
 • INNOFOL SD Snižuje přepravní náklady a velikost potřebného skladovacího prostoru oproti konvenční antikondenzační textilii. Množství jednoho kamionu konvenční antikondenzační textilie je možné nahradit jednou paletou INNOFOL SD.
 • INNOFOL SD snižuje pracnost montáže a zvyšuje produktivitu práce oproti konvenční antikondenzační fólii
 • INNOFOL SD snižuje náklady montáže konstrukce hal.
 • INNOFOL SD snižuje riziko poškození povrchové úpravy plechu a následné rychlé koroze oproti konvenční antikondenzační fólii

INNOFOL DRIP STOP SNIŽUJE PRACNOST APLIKACE

 • Výrobek INNOFOL SD rovněž splňuje požární bezpečnostní předpisy zařazením do třídy hořlavosti A2.

Specifikace

 • Výrobek INNOFOL SD rovněž splňuje požární bezpečnostní předpisy zařazením do třídy hořlavosti A2.
Název produktuTloušťka fólie mm
INNOFOL SD 4545

Certifikáty

Jsme držiteli osvědčení o zápisu užitného vzoru